Kita memang selalu membaca buku sebelum tidur. Nah, kemarin Kaysan membaca sendiri buku favoritnya. Chiken Licken !

Dia membaca dengan benar halaman per halaman tapi dengan pelafalan kaysan ya…(one day a nut fell on chiken licken. ouch the sky is falling down) dia akan baca “on  day a..a..a..iken liken..ouch..e..e.. is..aing down” Tapi dia membacanya sampai The end dan dia hafal betul mana henny penny, ducky lucky, dan semua tokohnya.

Bunda sempat diam-diam mengambil videonya tapi belum sempet ditransfer dari HP ayah.

 

Iklan